Gratis bezorging vanaf € 500,-*

Privacy

Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op HawkTuinmeubelen.nl

HawkTuinmeubelen.nl hecht belang aan uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Daarom houdt HawkTuinmeubelen.nl zich bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen. HawkTuinmeubelen.nl wil u hier over de door HawkTuinmeubelen.nl geregistreerde en gebruikte gegevens informeren en vraagt u hiermee om uw toestemming voor bepaalde vormen van gegevensgebruik. In het eerste deel informeert HawkTuinmeubelen.nl u over de registratie en het gebruik van uw gegevens in het kader van website bezoeken en eventuele bestellingen. Voor zover u HawkTuinmeubelen.nl uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor het commerciële gebruik van gegevens (nieuwsbrief, aanbiedingen van derden, enz.) of voor andere vormen van gegevensgebruik, vindt u in het tweede deel nadere informatie over de reikwijdte hiervan en de bezwaarmogelijkheden. U kunt HawkTuinmeubelen.nl bezoeken en rondkijken zonder persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken, tenzij u uiteraard met gebruikersnaam en wachtwoord inlogt. U kunt dit document afdrukken of opslaan met behulp van de standaardfuncties van uw internetprogramma of browser (bijvoorbeeld door "Bestand" en vervolgens "Opslaan als..." te selecteren).

1. Algemene gegevensregistratie en algemeen gebruik

1.1 Gegevensregistratie en gebruik

a. Bestelling: uw gegevens worden door HawkTuinmeubelen.nl geregistreerd, opgeslagen en verwerkt met het oog op de afwikkeling van uw bestelling en een eventuele latere garantie alsmede met het oog op de serviceverlening. Bij de afwikkeling van uw bestelling ontvangen de hierbij door HawkTuinmeubelen.nl ingeschakelde dienstverleners (transporteurs, logistieke bedrijven en banken) de noodzakelijke gegevens. Bij de bestelling van producten en diensten heeft HawkTuinmeubelen.nl uw correcte adresgegevens nodig. Uw telefoonnummer wordt slechts gebruikt bij vragen. Uw e‑mailadres heeft HawkTuinmeubelen.nl nodig om de ontvangst van uw bestelling te kunnen bevestigen en met u te kunnen communiceren. HawkTuinmeubelen.nl gebruikt het bovendien ter identificatie (klantlogin). Verder ontvangt u via dit adres een orderbevestiging.

b. Klantlogin: uw concrete bestelgegevens worden door HawkTuinmeubelen.nl weliswaar opgeslagen, maar kunnen om veiligheidsredenen niet rechtstreeks bij HawkTuinmeubelen.nl worden opgevraagd. Iedere klant die zich hiertoe registreert, krijgt van HawkTuinmeubelen.nl echter direct toegang middels een wachtwoord. Hiermee kunt u gegevens over door u geplaatste, openstaande en onlangs verzonden bestellingen raadplegen alsmede uw adres‑ en bankgegevens en de nieuwsbrief beheren. De klant verplicht zich de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden ter beschikking te stellen. HawkTuinmeubelen.nl is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van wachtwoorden, tenzij het misbruik aan HawkTuinmeubelen.nl is toe te rekenen.

c. Reclamedoeleinden: HawkTuinmeubelen.nl gebruikt uw gegevens voor reclamedoeleinden, d.w.z. voor informatie over producten uit het aanbod van HawkTuinmeubelen.nl. HawkTuinmeubelen.nl maakt hierbij slechts gebruik van e‑mailreclame, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover u HawkTuinmeubelen.nl hiertoe uitdrukkelijk heeft gemachtigd.

d. Overige gegevensregistratie en overig gebruik: Websitebezoek en nieuwsbrief: wanneer u HawkTuinmeubelen.nl bezoekt (ook wanneer dit bijvoorbeeld via een link in een nieuwsbrief gebeurt), worden bepaalde gegevens geregistreerd en opgeslagen. Met het oog op de veiligheid van het systeem wordt bijvoorbeeld tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van de computer opgeslagen waarvan de aanvraag afkomstig is. Deze gegevens worden uiterlijk na zeven dagen weer gewist. Ook eventueel ingevoerde gegevens, de datum van de aanvraag, de http-antwoordcode, de website vanwaar de computer op HawkTuinmeubelen.nl komt en tot slot de verzonden datahoeveelheid (bytes) worden geregistreerd en opgeslagen. Analyses van het gebruiksgedrag vinden uitsluitend geanonimiseerd plaats (bijvoorbeeld: een bepaald bericht is door 45% van de lezers van de nieuwsbrief opgevraagd). Hierdoor is HawkTuinmeubelen.nl in staat het informatieaanbod op de interesses van de lezers af te stemmen. Voor de verzending van de nieuwsbrief maakt HawkTuinmeubelen.nl gebruik van het "double opt‑in"-principe. Dit houdt in dat HawkTuinmeubelen.nl u pas een nieuwsbrief toestuurt wanneer u in de e‑mailbevestiging door het aanklikken van een link bevestigt dat HawkTuinmeubelen.nl de nieuwsbriefservice moeten activeren. Uiteraard gebruikt HawkTuinmeubelen.nl uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

e. Markt-en klanttevredenheid onderzoek: Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor markt- en klanttevredenheid onderzoek van HawkTuinmeubelen.nl. Vanzelfsprekend gebruikt HawkTuinmeubelen.nl deze data anoniem en voor statistische doeleinden van de onderneming . U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Graag attendeert HawkTuinmeubelen.nl u er ook op dat uw antwoorden niet aan derde verspreid worden of openbaar worden gemaakt. De invoer van uw e-mailadres is uitsluitend nodig wanneer u aan een winactie deelneemt. Wij zullen uw antwoorden nooit samen met uw e-mailadres opslaan.

1.2 Gegevensopslag door middel van cookies

Voor een bezoek aan het online aanbod van HawkTuinmeubelen.nl hoeft uw computer geen cookies te accepteren. HawkTuinmeubelen.nl wijst u er echter op dat het gebruik van het winkelwagentje en het plaatsen van een bestelling alleen mogelijk is wanneer cookies zijn geactiveerd. Op HawkTuinmeubelen.nl wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens met betrekking tot de gegevensuitwisseling met het systeem van HawkTuinmeubelen.nl via uw browser opslaan. Dit stelt HawkTuinmeubelen.nl in staat de website op u af te stemmen en het maakt het gebruik voor u eenvoudiger doordat bijvoorbeeld bepaalde door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen zodat u deze niet voortdurend opnieuw hoeft in te voeren. De meeste door HawkTuinmeubelen.nl gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie (wanneer u de browser afsluit) weer automatisch van de vaste schijf van uw computer gewist (vandaar ook de naam sessiecookies). Er bestaan echter ook cookies die op de vaste schijf van uw computer blijven staan. De vervaldatum is voor uw gemak ingesteld op een datum in de verre toekomst (enkele jaren). Bij een nieuw bezoek wordt vervolgens automatisch herkend dat u al eerder op HawkTuinmeubelen.nl was en welke invoer en instellingen uw voorkeur hebben (zogenaamde permanente cookies). Dankzij deze permanente cookies hoeft u met andere woorden bij volgende bestellingen niet opnieuw uw wachtwoord in te voeren of formulieren met uw gegevens in te vullen. Uw browserinstellingen bieden u de mogelijkheid het gebruik van cookies te beperken waardoor u mogelijkerwijs niet meer of slechts beperkt gebruik kunt maken van het aanbod van HawkTuinmeubelen.nl. Cookies kunnen in de browserinstellingen ook worden gewist.

HawkTuinmeubelen.nl maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van het internetaanbod van HawkTuinmeubelen.nl mogelijk is. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van HawkTuinmeubelen.nl (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google onderschrijft de "US Safe Harbor principles" en is aangemeld bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel (US Department of Commerce). Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van HawkTuinmeubelen.nl te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor HawkTuinmeubelen.nl op te stellen en overige diensten op het gebied van website‑ en internetgebruik aan HawkTuinmeubelen.nl te leveren. Google verstrekt deze informatie eventueel ook aan derden voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google combineert uw IP-adres in geen geval met andere gegevens van Google. Door middel van de desbetreffende instelling in uw browsersoftware kunt u verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd; HawkTuinmeubelen.nl wijst u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van de website HawkTuinmeubelen.nl gaat u ermee akkoord dat de over u geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

2. Uitdrukkelijke toestemming

In dit deel van de privacy‑ en gebruiksvoorwaarden vindt u de inhoud en reikwijdte van verschillende vormen van uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van uw gegevens die u op vrijwillige basis aan HawkTuinmeubelen.nl kunt verlenen en te allen tijde kunt herroepen.

2.1 Door u geabonneerde nieuwsbrief

Via de HawkTuinmeubelen.nl nieuwsbrief ontvangt u te allen tijde opzegbare informatie over aantrekkelijke aanbiedingen. Gelieve ook bij bestellingen via de nieuwsbrief nadere persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam) te vermelden zodat HawkTuinmeubelen.nl u kan aanspreken. Natuurlijk kunt u ook anoniem contact met HawkTuinmeubelen.nl opnemen of de HawkTuinmeubelen.nl nieuwsbrief anoniem of onder een pseudoniem (bijvoorbeeld met een freemailadres dat uw naam niet verraadt) ontvangen. Gegevens die HawkTuinmeubelen.nl in het kader van de analyse van nieuwsbrieven ontvangt, gebruikt HawkTuinmeubelen.nl om diensten te personaliseren en optimaal op de interesses en voorkeuren van de gebruiker af te stemmen alsmede voor reclame en marktonderzoek. De gegevens worden door HawkTuinmeubelen.nl opgeslagen voor archivering en voor herhaald gebruik voor de genoemde doeleinden.

2.2 Prijsvragen

Bij eventuele prijsvragen maakt HawkTuinmeubelen.nl gebruik van de gegevens om de winnaars te informeren en reclame voor de aanbiedingen van HawkTuinmeubelen.nl te maken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u eventueel in de deelnamevoorwaarden van HawkTuinmeubelen.nl behorend bij de desbetreffende prijsvraag.

2.3 Inhoud van de toestemming

U heeft HawkTuinmeubelen.nl ‑ voor zover van toepassing ‑ uitdrukkelijk onderstaande toestemming verleend en HawkTuinmeubelen.nl heeft uw toestemming geregistreerd. HawkTuinmeubelen.nl is verplicht de inhoud van de toestemming te allen tijde op afroep beschikbaar te houden. U kunt de door u eenmaal verleende toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen.

Aanmelding voor de nieuwsbrief: Opzegging is te allen tijde eenvoudig mogelijk door een e‑mail zonder formele vereisten te sturen aan info@hawktuinmeubelen.nl of door op de "afmeldlink" te klikken die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

Permanente cookies: U stemt ermee in dat uw gebruikersnaam en wachtwoord ook na het einde van een browsersessie in de vorm van cookies worden opgeslagen en bij volgende bezoeken kunnen worden opgeroepen. Deze cookies worden gebruikt om u met uw gebruikersnaam te begroeten en bespaart u bij volgende bestellingen het opnieuw invoeren van uw wachtwoord. Deze toestemming kunt te allen tijde voor de toekomst herroepen door het accepteren van cookies in uw browserinstellingen te deactiveren.

3. Rechten van de betrokkene

3.1 Recht op informatie en overige rechten

Volgens toepasselijke privacywetgeving kunnen de klanten van HawkTuinmeubelen.nl verzoeken om inzage in de over hun opgeslagen gegevens alsmede ‑ voor zover van toepassing ‑ verzoeken hun persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

HawkTuinmeubelen.nl neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om te garanderen dat persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, wendt u zich a.u.b. met een schriftelijk verzoek onder duidelijke vermelding van uw persoon tot:

Hawk International BV
De Amert 412
5462 GH Veghel

3.2 Mogelijkheid van herroeping en bezwaar

U kunt te allen tijde hetzij in het algemeen, hetzij in verband met bepaalde maatregelen bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens voor direct marketing doeleinden en marktonderzoek. In het bijzonder kunt u – kosteloos via info@hawktuinmeubelen.nl - bezwaar maken tegen de verdere toezending van de nieuwsbrief of tegen overige e‑mailreclame. Hiertoe volstaat een schriftelijke mededeling (bijvoorbeeld via e‑mail, per fax of per brief). Vanzelfsprekend vindt u in iedere nieuwsbrief alsmede in overige e‑mailreclame ook een afmeldlink. De mogelijkheid van herroeping geldt tevens voor overige vormen van uitdrukkelijke gegevensverstrekking. Hiertoe wendt u zich eenvoudig tot bovenstaand contactadres.