Nieuw: Select voorraad collectie

Bekijk de tafels die uit voorraad leverbaar zijn

Bekijk collectie

Disclaimer

Ieder gebruik van de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logo's, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van HawkTuinmeubelen.nl. Ongeoorloofd gebruik van (delen van) deze website kan een inbreuk betekenen op auteursrecht, merkenrecht, of andere regel- en wetgeving en is dan ook uitdrukkelijk verboden.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgehouden. HawkTuinmeubelen.nl geeft echter geen garanties en is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website, noch voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Indien deze website verwijzingen ('hyperlinks') bevat naar websites van derden, dan aanvaardt HawkTuinmeubelen.nl geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan. Tevens aanvaardt HawkTuinmeubelen.nl geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden geplaatste informatie.

HawkTuinmeubelen.nl behoudt zich het recht voor om de gegevens op de website te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen en/of toegang tot de diensten die daarop worden aangeboden (gedeeltelijk) te ontzeggen. HawkTuinmeubelen.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot de website.

Indien je onjuistheden op deze site constateert, dan kun je dit rapporteren aan de webmaster middels het contactformulier. In overleg met HawkTuinmeubelen.nl zullen deze onjuistheden dan zo snel mogelijk worden gecorrigeerd.